Downloads  |  Links  |  Contact

Biogas Centrum Groningen

Biogas Centrum Groningen is opgezet om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de groen gas doelstellingen door middel van biogas productie via vergisting van biomassa. BCG doet dit door het opbouwen en inzetten van testfaciliteiten voor derden, het uitvoeren van eigen onderzoek en de verspreiding van bestaande kennis via een digitaal handboek en verzorgen van op de praktijk gerichte opleidingen en cursussen. Ook is via BCG een vragenloket geopend.

 

Deze testfaciliteiten worden in het kader van het project ingezet in verschillende deelprojecten, waarin een groot aantal bedrijven en organisaties participeert. Hiermee is gewaarborgd dat vragen en problemen die vanuit de praktijk zijn ontstaan worden aangepakt.
Vanuit de industrie worden initiatieven opgezet om op industriële schaal biogas te gaan produceren.

 

Activiteiten:

 

• Optimalisatie van biogasproductie door voorbewerking van biomassa
• Gebruik van laagwaardige energie voor verwarming
• Ontsluitingstechnieken voor biomassa
• Capaciteitsverhoging biogas productie
• Verwerking digestaat
• Vergroening biogas
• Mineralen toepassing vanuit digestaat bewerking

Laatste nieuws

BCG website in de lucht 2012-02-11 Sinds vandaag is de website van het Biogas Centrum Groningen actief. Onder de naam www.bcgbiogas.nl  is alles rond biogas op deze website te vinden. Er wordt door de bouwers aan de website met ma... Read
BCG in Dagblad van het Noorden 2012-02-11 Het Dagblad van het Noorden heeft de primeur van de aankondiging dat Biogas Centrum Groningen van start is gegaan. BCG is achter de schermen reeds actief sinds begin 2011, maar op 11 februari 2012 is ... Read
 
 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Pieken in de Delta Noord-Nederland, gemeente Groningen en provincie Groningen

euvlag60

logoministerieeli60

logosnn60 logoprovinciegroningen60 logogemeentegroningen60
U bevindt zich hier: Home